Grunnskole

1. klasse

3. klasse

5. klasse

7. klasse

9. klasse

2. klasse

4.klasse

6. klasse

8. klasse

10. klasse

Høyskole/Universitet

BI
Matematikk for økonomer

Videregående

1P

1P Påbygg

S2

R2

2T

2P

2P Påbygg

S1

R1

1T

Vi tar imot forespørsler også på høyere nivå

Om matematikkundervisningen
For de som sliter litt

Matematikk er det faget vi i Studenthjelp har opplevd størst positive effekt av vår privatundervisning.

Grunnene er trolig mange og individuelle, men det vi ofte ser er at når vi begynner å undervise en elev virker den eleven lettet. Frykten for matematikk holder mange tilbake, og med oss forsvinner denne frykten. Igjen står mestringsfølelsen, den samme mestringsfølelsen som har hjulpet oss å bli gode. Timene på skolen blir enklere å følge og det har selvsagt en forsterkende effekt på utfallet. Når det kommer til matematikk så er det ofte snakk om god sirkel vs ond sirkel. Vi kan rett og slett hjelpe eleven å komme seg inn i den gode sirkelen.

For de som er sultne på mer

Matematikk har lenge vært et fag en enten mestrer bra eller ikke mestrer på skolen. I dagens skole er det slik at fokuset ofte ligger på å få de som ikke klarer seg så bra "over vannet" Det gjør selvsagt at det blir mindre fokus på den eleven som mestrer, den eleven som trenger ekstra utfordringer, rett og slett fordi han/hun har ekstra overskudd og muligens kjeder seg i timene. Det vi i Studenthjelp kan gjøre med det, er å plukke opp elevene på deres eget nivå (uansett hvor det nivået ligger) og dra dem opp til neste. Eksempelvis har vi hatt et par elever som valgte å få undervisning sammen. De kom litt dårlig ut i 1T matematikken, men etter MYE hardt arbeid (For det å mestre matematikk er nettopp det, hardt arbeid) kom de seg igjennom både R1 pensum og R2 pensum iløpet av andreåret på VGS. En av de to valgte å ta universitetsmatematikk (10 studiepoeng) samtidig med sisteåret på VGS.

Naturfag

8. klasse

10. klasse

9. klasse

VG 1

Kjemi

Kjemi 1 (VG 2)

Kjemi 2 (VG 3)

Biologi

Biologi 1 (VG 2)

Biologi 2 (VG 3)

Vi tar imot forespørsler også på høyere nivå

Fysikk

Fysikk 1 (VG 2)

Fysikk 2 (VG 3)

Vi tar imot forespørsler også på høyere nivå

Om fysikkundervisningen
Hvorfor privatundervisning i fysikk

Fysikk er et fag som både er spennende og utfordrende å jobbe med. Faget har også noen utfordringer som er ganske like de en møter i matematikken. Utfordringene i dette faget ligger ofte i delen der en løser opp informasjonen i en enkeltoppgave for så å sette informasjonen inn i riktig system, for å oppnå en konklusjon. Her kan privatundervisning og leksehjelp ofte være veien å gå. Enkelte temaer kan være vanskelige å få grep om uten at ting blir tatt veldig skritt for skritt. Etter vår erfaring er det en mangel på fysikklærere på den enkelte skolen, og det er derfor vanskelig å sikre god oppfølging til den enkelte elev.

Språkfag

Norsk

Engelsk

Fransk