Hvorfor privatundervisning

Vi fjerner mye av smerten og frustrasjonen ved matematikk. Dette gjør vi ved å hjelpe der det trengs, og i likhet med personlige trenere ”pushe” og motivere underveis. I det norske samfunn er det mye fokus på likhet, dette har dessverre gått utover både de flinke og mindre flinke fagmessig. Den personlige oppfølgingen gjør at eleven kan få individuell tilrettelagt undervisning på et nivå som er veldig vanskelig å oppnå på offentlige skoler i Norge. Undervisningsmetodene våre er veldprøvd og har etter forskningsrapporter vist seg å gi svært positive effekter for individet.

Til Bestilling